Even voorstellen… Hans Vonk

Mijn naam is Hans Vonk en heb 46 jaar, met plezier,  bij de Belastingdienst gewerkt.  Hier heb ik mij beziggehouden met de Inkomstenbelasting, loonbelasting, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Tevens was ik verantwoordelijk voor de benodigde statistische gegevens de dienstverlening betreffende. De laatste 10 jaar bestond mijn werk uit het oplossen van  problemen tussen belastingplichtigen en de belastingdienst en het fungeren als mediator.

Hoe lang doe je dit werk al?

Na mijn pensionering, in augustus 2014, ben ik werkzaamheden voor van der Heden-IRU gaan doen waaronder als chauffeur het internationaal vervoeren van overledenen. Ik wilde toch nuttig blijven en niet achter de geraniums zitten. Dit werk doe ik nu 5½ jaar met veel plezier.

Waarom heb je voor dit werk gekozen?

De dienstverlening heeft altijd hoog in het vaandel bij mij gestaan en vind het dan ook fijn om nabestaanden een goed gevoel te geven bij het thuisbrengen van hun dierbare en nadere informatie te verstrekken.

Delen!

Recente berichten

Brexit brengt beslommeringen

Nederland ligt weer aan de buitengrens van Europa. In de lange aanloop naar de Brexit bereidde het Van der Heden team zich voor op de

Persoonlijke bescherming

Tijdens rampen, in crisissituaties en bij pandemieën, zoals het coronavirus, besteedt het team van Van der Heden I.R.U. extra zorg en aandacht aan persoonlijke bescherming.

Stuur ons een bericht